Lake Geneva Oktoberfest • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
35   1774.5 Carter 2015 x self 418 1510 18
46   1767.5 Martin 2016 2017 Martin 2015 x 2096.6 Meier 2014 433 1641 8
55   1703.5 Barlow 2015 1985 Miller 2013 x open 408 1424 20
63   1670.5 Howell and Jolivette 2015 2009 Wallace 2012 x 432 1632 2
71   1656.0 Menting 2015 2008 Neptune 2014 x 1916 Barron 2014 438 1684 -2
148   1474.0 Faust 2015 1675 Gehweiler x 1882 Gehweiler 2014 418 1510 -2
388   1181.5 Gehweiler 2015 1460.5 Gehweiler 2014 x 1692.5 Gehweiler 2014 391 1279 -8
391   1176.0 Grams 2015 1625.5 Gantner 2013 x 368 1089 8
412   1157.5 Faust 2016 1767 Wallace 2015 x 1475 Gorichanaz 2014 375 1146 1
433   1141.5 Gorichanaz 2016 1475 Gorichanaz 2014 x 2034 Barlow 2015 353 971 18
519   1054.5 Gorichanaz 2015 2036 Glasier 2014 Glaiser 2014 x 1625.5 Gantner 2013 376 1154 -9
634   957.0 Lehrer 2016 740 x open 352 963 -1
861   788.0 Jacobus 2015 2008 Neptune 2014 x self 328 788 0
1096   547.0 Faust 2016 1975 Wallace 2015 x 2145 Mc Mullan 280 493 11
1192   466.0 Lee 2016 2017 Martin 2015 x open 263 409 14
1423   364.0 Schreck 2015 x 251 356 2
1544   259.0 Martin 2015 2-4-D x open 221 245 6
DMG   165.5 Ford 2016 2145.5 McMullen 2015 x open 187 155 7
EXH   140.5 Menting 2015 2008 Neptune 2014 x 179 138 2