Anoka Halloween Great Pumpkin Expo • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
70   1683.0 foss 2019 2416haist x self 402 1426 18
161   1585.0 Bogie 2022 1940 Urena 2020 x Self 428 1680 -6
156   1547.0 Bogie 2021 2032jutras x 1625gantner 406 1468 5
157   1437.0 Qualley 2019 2416haist x 2528geddes 391 1329 8
209   1430.0 Anderson 2021 1581d.Anderson x 2350geinger20 407 1478 -3
218   1411.0 Magnuson/Schramel 2021 McDonald1665 x open 380 1231 15
167   1410.0 Zywiec 2019 1427 x 1781 397 1384 2
180   1387.0 Brown 2019 2157.5daletas x self 391 1329 4
259   1379.0 gibson 2022 895.5 Gibson 2021 x self 391 1329 4
298   1303.0 Magnuson/Schramel 2022 2096.5 Barron 2021 x open 390 1320 -1
272   1296.0 Engel 2021 1083schmit20 x 2350gienger20 390 1320 -2
367   1187.0 stang 2022 1477 Caspers 2021 x 1990.5 Bernstrom 396 1375 -14
392   1177.0 Norholm 2017 1864 Wallace 2016 x self 388 1298 -9
332   1135.0 Johnson 2019 1285johnson x self 381 1240 -8
338   1126.0 Carrier 2019 1921.5carrier x 1237carrier 375 1187 -5
356   1096.0 Engel 2019 920cooper x self 361 1068 3
DMG   1076.0 Johnson 2021 1143johnson x 980johnson 379 1222 -12
495   1036.0 Gienger 2017 Zywiec x open 350 974 6
573   946.0 Anderson 2022 1638.5 Anderson x 1540.5 Anderson 2021 350 978 -3
576   854.0 Anderson 2021 729gansert x self 349 970 -12
574   826.0 Zachmeier 2019 681gansert x self 336 866 -5
770   763.0 Brown 2017 x open 308 674 13
691   754.0 peterson 2022 620 gibson x self 324 783 -4
815   716.0 Anderson 2017 1868 Sherwood 2016 x self 309 681 5
819   715.0 Schramel 2017 1477 x open 319 748 -4
859   687.0 Haan 2017 x self 315 720 -5
728   637.0 Bogie 2019 2528 Geddes x 2469 Daletas 323 776 -18
791   616.0 Engel 2022 x 292 575 7
769   613.0 Decker 2021 1025bierle x 1025bierle (sibb) 300 623 -2
1015   555.0 Haan 2017 1109 Borgers16 x self 311 690 -20
DMG   485.0 Bolander 2019 1320gantner/bird x open 271 459 6
895   475.0 phillips 2019 wallacewhoppers x open 268 442 7
1439   212.0 Brown 2017 x open 200 186 14