Gartenschau Kaiserslautern • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
20   1581.8 Ghaye 2011 1207.4 Young 2007 x 1344 Berrens 411 1444 10
125   1560.0 Wuersching 2016 2032 Mathison 2013 x 1781 Zywiec 2014 420 1528 2
149   1446.2 Ghaye 2014 1544.5 Revier 2009 x 2009 Wallace 2012 431 1627 -11
75   1433.0 BBW 2013 1156 BBW x 1634 Werner 2010 439 1696 -16
163   1427.3 Hubertus 2014 2032 Mathison 2013 x 1375 Willemijns 419 1515 -6
238   1387.6 Wuersching 2017 1781 Zywiec 2014 x sibb 418 1580 -12
251   1321.9 Wuersching 2015 2323.7 Meier 2014 x 1985 Miller 2013 376 1151 15
302   1302.5 Olsen 2017 x 2145.5 McMullen 2015 403 1438 -9
289   1299.8 Andres 2016 1683.5 Warner 2015 x 1554 Rose 2010 383 1209 8
202   1202.8 Wuersching 2013 1596 Werner 2010 x 1495 Stelts 2010 372 1125 7
343   1199.8 Dietrich 2018 1947.5 Clementz 2014 x 711 Andres 367 1117 7
DMG   1190.9 Wuersching 2018 2624 Willemijns x 1789 Mendi 378 1212 -2
EXH   1173.7 Olsen 2017 2145.5 McMullen 2015 x 387 1289 -9
432   1131.4 Bohnert 2015 2323.7 Meier 2014 x 1623.5 Wallace 2012 371 1109 2
435   1129.6 Hubertus 2015 2102 Meier 2014 x self 373 1128 0
460   1112.9 Hubertus 2016 2230.5 Wallace 2015 x self 366 1074 4
430   1091.3 Olsen 2018 1302 Olsen 17 x self 368 1124 -3
277   1087.3 Bohnert 2013 1421.5 Stelts 2009 x 1634 Werner 2010 355 984 10
290   1085.9 Wuersching 2011 991 Urena 2005 x 1421.5 Stelts 2009 375 1104 -2
439   1078.1 Heavy West 2018 1747 THW x 2145.5 McMullen 2015 370 1147 -6
309   1068.0 Andres 2012 991 Urena 2005 x 1560 Urena 2011 360 1020 5
303   1061.7 Olsen 2013 1634 Werner 2010 x 1068 Andres 12 378 1170 -9
315   1058.0 Wuersching 2012 1495 Stelts 2010 x 1647 Wallace n/a 357 995 6
485   1052.9 Palubitzki 2017 1560 Wuersching 16 x self 374 1175 -10
EXH   1023.8 Olsen 2018 1173 Olsen x self 361 1065 -4
605   994.7 Palubitzki 2015 618 Hubertus x self 367 1084 -8
526   992.5 Wuersching 2014 1222 Wuersching x 2009 Wallace 2012 363 1049 -5
511   992.1 Loeffler 2018 1563 Andres 17 x 1094.8 Andres 17 361 1069 -7
EXH   990.8 Heavy West 2018 1871 Cutrupi x 2145.5 McMullen 2015 361 1068 -7
EXH   971.4 Molter 2013 934 Schieder x self 349 942 3
533   939.3 Wuersching 2010 754 Wuersching x 1161 Rodonis 2007 350 899 4
686   927.7 Olsen 2015 2032 Mathison 2013 x 1985 Miller 2013 356 996 -7
670   925.1 Bohnert 2016 1916 Barron 2014 x 2323.7 Meier 2014 345 913 1
605   908.3 Loeffler 2014 1068 Andres x 1104 Horde 337 849 7
604   900.1 Olsen 2010 1207.4 Young 2007 x 1309 Hebb 2008 350 900 0
646   865.5 Berger 2017 1916 Barron 2014 x open 338 884 -2
516   847.9 Andres 2013 1173 Paton 11 x self 334 828 2
715   817.9 Andres 2014 1391 Wuersching x 1421.5 Stelts 2009 346 916 -11
792   809.1 Loeffler 2016 711 Andres x 2323.7 Meier 2014 337 851 -5
711   788.4 Hubertus 2018 2269.4 Paton x self 322 766 3
816   788.4 Olsen 2016 1725 Harp 2009 x sib 339 869 -9
EXH   772.9 Olsen 2015 1985 Miller 2013 x 1985 Miller 2013 327 779 -1
674   760.0 Owen 2011 650 olsen x open 331 763 0
817   741.2 Karkos 2014 1662.5 Stelts 2009 09 x open 334 826 -10
875   739.0 Palubitzki 2016 994 Palubitzki x 2230.5 Wallace 2015 316 705 5
624   731.5 Molter 2013 1770.5 Lieber 2012 x 934 Schieder 304 628 16
796   716.5 Palubitzki 2018 618 Hubertus x self 335 863 -17
797   716.5 Schneider 2018 1173 Olsen x 316 729 -2
963   711.2 Andres 2015 620 Karkos x 1676 Daletas 2012 318 720 -1
810   705.0 Berger 2018 1173 Olsen x 318 742 -5
678   687.8 Loeffler 2013 1490 Cutrupi x 1560 Meier 306 644 7
864   681.7 Bohnert 2017 2145.5 McMullen 2015 x 800 McMullen 341 904 -25
980   632.3 Olsen 2014 1789 Wallace 2011 x 1623.5 Wallace 2012 318 721 -12
1039   610.5 Andres 2010 1330.5 Butler x 1622 Young 2009 321 694 -12
802   593.9 Karkos 2013 1331 Preis x 1282 Molter 12 293 562 6
1152   563.5 Becker 2015 1078 Hubertus x self 282 501 12
910   563.0 Schneider 2012 x open 295 571 -1
1087   555.1 Bohnert 2014 1087.3 Bohnert 13 x 1271 Warner 13 293 567 -2
EXH   546.7 Schneider 2018 1173 Olsen x 292 573 -5
955   540.5 Molter 2011 993 Vincent McGill x 1059.6 Vincent and McGill 2009 285 492 10
1195   536.6 Berger 2015 1061.7 Olsen 13 x open 298 594 -10
984   517.0 Molter 2012 1421 Boyce 2011 x 1634 Werner 2010 289 541 -4
1156   502.7 Schneider 2014 1061 Olsen x open 299 597 -16
1012   498.6 Molter 2011 1059.6 Vincent and McGill x 993 Vincent McGill 281 470 6
1251   489.9 Martini 2015 411 Martini x 365 Martini 280 490 0
1282   466.5 Becker 2015 x open 276 472 -1
1114   440.9 Andres 2018 711 Andres 15 x 267 441 0
1156   404.0 Olsen 2012 1381 Checkon 2010 10 x open 269 439 -8
1190   381.7 Andres 2011 1420 LaRue n/a x 1446 Eaton n/a 264 392 -3
1456   362.3 Gloeckner 2010 1286 Wuersching x open 262 386 -6
1287   302.9 Hack 2018 1302 Olsen x 250 360 -16
1571   297.8 Jenkins-Mueller 2010 x open 238 293 2
1342   296.7 Andres 2017 711 Andres x open 239 314 -6
1402   256.2 Dietrich 2017 2048.1 Willemijns 2016 16 x 1068 Andres 12 225 263 -3
EXH   248.7 Dietrich 2017 1068 Andres 12 x 1068 Andres 12 217 236 5
1433   217.4 Keller 2017 x 0 0 0
1480   166.2 Becker 2017 x 0 0 0