Gale Woods Farm Weigh-off • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
DMG   1941.0 Werner 2019 1304 Werner x 2528 Geddes 432 1719 13
115   1598.0 Martin 2016 1866.2 Cutrupi 2015 x 2017 Martin 2015 409 1432 12
116   1594.0 Jensen 2017 1260 Jensen 2016 x self 416 1563 2
121   1584.0 Steil 2017 2145.5 McMullen 2015 x sibb 416 1563 1
107   1547.0 Foss 2019 2152 Gantner x 2416 Haist 416 1563 -1
142   1533.0 Bernstrom 2020 2114 Wallace x 2416.5 Haist 403 1440 6
119   1519.0 Carrier 2019 1629 Carrrier x 1237 Carrier 399 1403 8
135   1519.0 Carrier 2019 1629 Carrrier x 1237 Carrier 399 1403 8
146   1503.0 Carrier 2018 1501 Barlow x 2363 Holland 444 1838 -18
169   1481.0 Qualley 2016 1781 Zywiec 2014 x 1724.5 Steil 2015 405 1398 6
144   1464.0 Brown 2019 1501 Vanderweile x Self 407 1478 -1
195   1447.0 Qualley 2017 2145.5 McMullen 2015 x 1918.5 Qualley 2016 408 1487 -3
152   1445.0 Magnuson/Schramel 2019 1108 Magnuson/Schramel x Open 412 1525 -5
164   1414.0 Qualley 2019 2027 Haist x 2628 Geddes 382 1248 13
224   1401.0 Rien 2016 1710 Stevens and Hopkins 2015 x 1710 Stevens and Hopkins 2015 390 1270 10
253   1350.0 McDowell 2016 1749 Johnson 2017 x 1465 Bernstrom 405 1398 -3
EXH   1338.0 Qualley 2016 1662 Steil 2014 x 1724.5 Steil 2015 389 1262 6
256   1304.0 Werner 2018 2145.5 McMullen 2015 x 2096.6 Meier 2014 378 1213 8
319   1260.0 Jensen 2016 1086 Christopherson n/a x 1086 Christopherson n/a 385 1228 3
305   1249.0 Magnuson-Schramel 2018 1245 Magnuson-Schramel x 378 1213 3
352   1220.0 Foss 2016 2058 Hawkley 2014 x 1912 Carter n/a 2015 385 1228 -1
348   1195.0 McDowell 2018 1503.5 Connolly x self 362 1076 11
385   1183.0 Bogie 2016 2230.5 Wallace 2015 x 1790.5 Wallace 2015 385 1228 -4
DMG   1172.0 Bolander 2019 1501 Vanderweilen x Self 389 1311 -11
426   1137.0 Schramel 2017 x 369 1135 0
448   1127.0 Johnson 2016 Johnson 1749 x Brandt 2185 373 1129 0
EXH   1103.0 McDowell 2016 1997 Daletas x 1465 Bernstrom 0 0 0
485   1091.0 Haan 2016 1143 Engel x 325 767 42
489   1086.0 Swenson 2016 1448 Holland x 1840 Bogie 365 1065 2
408   1054.0 Brown 2020 1464 Brown x 1212 Brown 357 1035 2
499   1030.0 Kilanowski 2017 1653 Foss x self 353 1002 3
DMG   1025.0 Amundson 2019 1219 Amundson x Jake Johnson 362 1076 -5
443   1010.0 Hausladen 2020 474 Hausladen x self 344 931 8
503   1006.0 Amundson 2018 629 Amundson x self 346 947 6
519   1001.0 Foss 2017 1918.5 Qualley 2016 x 2004 Vander Wielen 2016 354 1011 -1
525   980.0 Johnson 2018 1742 Menting x 1256.5 Johnson 366 1110 -12
527   978.0 Bierle 2018 1764 Stevens x 1724 Steil 353 1002 -2
634   957.0 MacCoy 2016 1317 Clementz 2013 x self 355 986 -3
502   919.0 Johnson 2019 1810 Bernstrom x Self 345 939 -2
521   911.0 Mueller 2020 Qualley x Qualley 344 931 -2
623   886.0 Haan 2017 x 351 986 -10
741   852.0 Wallace 2016 435.5 Wallace x open 334 830 3
579   819.0 Amundson 2019 1481 Qualley x 1219 Amundson 316 727 13
596   800.0 Carlson 2019 769 Marose x Self 0 0 0
697   797.0 Borgers 2018 356 Borgers 16 x self 327 804 -1
804   796.0 Haan 2016 270 Foss x 347 925 -14
725   794.0 Haan 2017 Bogie x self 331 833 -5
742   766.0 Foss 2018 1991 Urena 2005.5 Vander Wielen x self 319 748 2
620   763.0 Marose 2019 644 Marose x 1684 Walsch 0 0 0
900   719.0 Borgers 2016 552 Minor 2015 x 356 Borgers 2015 328 788 -9
816   696.0 Hill 2018 430 House x 309 681 2
690   688.0 Johnson 2019 1576.537525 x 2075 Connelly 314 714 -4
861   684.0 Wallace 2017 1474 Clementz x open 306 661 3
998   538.0 Wallace 2018 1109 Borgers 16 x 290 563 -4
1008   531.0 Halloran 2018 x 285 534 -1
1036   509.0 Kilanowski 2018 Foss x 294 587 -13
1040   505.0 Kilanowski 2018 Foss x 285 534 -5
1075   505.0 Hausladen 2017 Haist 1969 x Rose 2058 281 512 -1
1051   495.0 Erickson 2018 x 282 515 -4
1121   471.0 Erickson 2017 1350 McDowell x open 273 470 0
1131   464.0 Hausladen 2017 Rose 2058 x Haist 1969 275 480 -3
1141   458.0 Magnuson 2017 x 280 507 -10
1217   440.0 Osmundson 2016 944 Offerman x self 278 482 -9
1262   349.0 Brown 2017 x open 238 311 12
1042   340.0 Mueller 2019 x 231 284 20
1283   336.0 Scobee 2017 x 256 387 -13
1428   260.0 Marquardt-Landin 2016 1626 gantner x self 216 230 13