Poland Kurowek • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
45   1849.7 ZOLOTUCHA 2020 1918 ZOLOTUCHA 2019 x 2517 Haist 2019 435 1749 6
73   1742.8 ZOLOTUCHA 2020 2517 HAIST 2019 x 426 1664 5
144   1528.9 DANIELCZYK 2020 1542 URENA 2019 x 411 1512 1
214   1349.2 POWAGA 2020 2017.5 BOYCE 18 x 410 1508 -11
322   1171.8 JURCZUK 2020 1542 URENA 2019 x 377 1202 -3
383   1077.0 KLIMOWSKI 2020 1997.4 BOONEN 2019 x 362 1072 0
754   637.1 LASKIEWICZ 2020 x 304 650 -2
775   611.8 HOLEWA 2020 705 HOLEWA 2018 x 295 592 3
812   561.1 LIS 2020 x 286 539 4
EXH   416.7 HOLEWA 2020 705 HOLEWA 2018 x 260 404 3
971   368.2 NEUMAN 2020 x 252 367 0
1068   257.9 SKIBA 2020 x 223 257 0