Deutsche Meisterschaft im Kurbiswiegen • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
104   1754.9 Frommelt 2022 2356.7 Mendi 2021 x 2183.7 Mendi 2019 439 1784 -2
133   1662.3 Wuersching 2022 1885.5 Werner 2019 x 2183.7 Mendi 2019 444 1838 -10
138   1644.6 Klochand Weishaeupel 2022 1609.4 Vodka Melone 2021 x 2183.7 Mendi 2019 436 1756 -6
118   1640.2 Hubertus 2021 1955 Werner 2019 x 1955 Werner 2019 437 1765 -7
140   1584.0 Wuersching 2021 1603 Wuersching x 2183.7 Mendi 2019 456 1958 -19
191   1470.5 de Wever 2021 2139 Skonager 2020 x 2228 Willemijns 2017 417 1572 -6
234   1409.9 Asam 2022 1911 Grafe 2021 x 418 1579 -11
210   1384.5 Rudorfer 2019 1871 Cutrupi x self 405 1456 -5
355   1211.4 Rudorfer 2022 1431 Jolie 2017 x 406 1471 -18
372   1179.5 Goedel 2022 2054 Wallace 2020 2020 x 2439.4 Vangeel 2021 370 1147 3
370   1140.7 Frommelt 2021 2020.5 Weisshaupl 2018 x 2261.5 Wallace 2016 382 1244 -8
376   1123.5 Stoeckl 2021 2183.7 Mendi 2019 x 2183.7 Mendi 2019 356 1029 9
401   1093.9 Rudorfer 2021 2226.7 Boonen 2018 x 385 1275 -14
411   1079.4 Rataj 2021 1937 Urena 16 x Self 376 1199 -10
472   1058.2 Mayer 2022 1092.4 Mayer 2020 x 1092.4 Mayer 2020 375 1185 -11
472   1058.2 Wagener 2022 1222 Wagener 2021 x 2114 Wallace 2019 348 960 10
538   900.4 Barcadi-Cola 2021 2095 Willemijns 2016 x 2026 Mendi 2020 341 905 -1
539   884.1 Favre 2020 x 0 0 0
598   828.9 Andres 2021 1542 Urena 2019 x 2026 Mendi 2020 335 860 -4
601   827.2 Karkos 2021 1049 Karkos 20 x 2000.6 Paton 20 317 737 12
603   824.1 Loeffler 2021 237.2 Andan x self 329 816 1
616   810.0 Mayer 2021 1533.5 Rea 2019 x 1533.5 Rea 2019 341 911 -11
608   806.0 Leuenberger 2020 x 0 0 0
627   799.8 Rudorfer 2021 1381 Rudorfer 2019 x 349 972 -18
635   789.7 Gauss 2021 x 328 813 -3
633   778.2 Wiesli 2020 x 0 0 0
634   774.3 Oberholzer 2020 x 0 0 0
682   768.5 Reis 2022 1747 Jaser x 1747 Jaser 0 0 0
655   764.1 Reis 2021 1747.2 Heavy West Team 2017 x 1747.2 Heavy West Team 2017 327 802 -5
681   726.2 Moeller 2021 396.8 Moeller 19 x 26.4 Moeller 20 326 796 -9
741   690.5 Brandl 2022 1679 Holland 2019 x 1679 Holland 2019 0 0 0
765   619.1 Heavy 2021 1747.2 Heavy West Team 2017 x open 260 406 52
819   580.3 Felix 2022 2439.4 Vangeel 2021 x 293 578 0
816   558.7 Thommen 2020 x 0 0 0
851   550.7 Ressel 2022 1072 Engel 2021 x 707.2 Ressel 2020 2020 288 553 0
842   525.6 Schreiber 2020 x 0 0 0
DMG   521.2 Dentzer 2021 x 315 718 -27
879   489.9 Frommelt 2021 x 272 463 6
902   453.7 Schlumberger 2021 Langheim x 264 423 7
915   442.7 Strothans 2021 Strothans x 261 409 8
922   437.8 Moellersmann 2021 Strothans x 264 425 3
926   436.1 Gloning 2021 own seed x 294 587 -26
1047   284.4 Wiesli 2020 x 0 0 0
1050   279.5 Isler 2020 x 0 0 0
1162   191.8 Hansjuergens 2021 x 196 174 10
1201   145.1 Hirsch 2021 x 169 114 27