Rochester Fair • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
11   1975.0 Wallace 2015 2009 Wallace 2012 x 1985 Miller 2013 458 1856 6
18   1944.0 Connolly 2016 2230.5 Wallace 2015 x 2145.5 McMullen 2015 438 1680 16
38   1751.0 Geddes 2015 1865 Harnica 2014 x 2036 Glasier 2014 448 1770 -1
73   1694.0 Geddes 2016 1727.5 Pierpont 2015 x 2145.5 McMullen 2015 418 1510 12
177   1433.0 DeNigris 2015 1765.5 Rose 2014 x 1844 Rose 2014 0 0 0
248   1363.0 Watson 2016 1900 Watson 2014 x 1975 Wallace 2015 391 1275 7
256   1346.0 Klowan 2016 1998.5 Jutras 2015 x 1403 Companion 2014 390 1270 6
250   1324.0 Klowan 2015 Baron x Baron 389 1262 5
278   1323.0 Michaud 2016 1790.5 Wallace 2015 x 1998.5 Jutras 2015 388 1254 6
321   1250.0 Watson 2015 1245 Berard notin db x 2323.7 Meier 2014 384 1220 2
338   1230.0 LeBlanc 2016 1998.5 Jutras 2015 x 1956 Lancaster 368 1085 13
356   1208.0 Skehan 2015 300 Weibel n/a x 1783.5 Stevens 391 1277 -5
382   1185.0 Beauchemin 2015 2036 Glasier 2014 x self 395 1313 -10
394   1174.0 Pappas 2016 1992.5 Vincent 2015 x 1998.5 Jutras 2015 377 1158 1
464   1100.0 LeBlanc 2015 1900 Watson 2014 x 2008 Neptune 2014 378 1170 -6
528   1050.0 Berard 2016 1142 Berard x 2230.5 Wallace 2015 363 1049 0
563   1027.0 Hallowell 2016 1583 Jutras x 1642.5 Sperry 2014 367 1081 -5
647   961.0 Berard 2015 1730.5 Werner 2012 x 2323.7 Meier 2014 348 929 3
701   898.0 O'Rourke 2016 Watson x Hoomis 346 914 -2
761   868.0 O'Rourke 2015 1600 Watson x Same 355 983 -12
780   851.0 Gansert 2015 993 Vincent x Sib 336 844 1
824   778.0 Gansert 2016 811 Gerhardt 2011 x 1000.5 Gansert 336 841 -7
1095   605.0 Ellis 2015 1870 Lieber 2014 x 2323 Maier 292 559 8
1182   547.0 Dion 2015 x 297 585 -6
1291   379.0 Kean 2016 x 226 262 45