Offene Rheinland-Pfalzische Kurbiswiegemeisterschaft • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
213   1439.6 Wuersching 2022 2183.7 Mendi 2019 x 1885.5 Werner 2019 404 1445 0
279   1333.4 Hubertus 2022 1640 Hubertus 2021 x 939.2 Cutrupi 2021 401 1423 -6
324   1168.4 Wuersching 2020 1891 Harnica x 1434 Wuersching 377 1203 -3
445   1005.7 Andres 2020 1997 Boonen H 19 x 2020 Weishaeupl 367 1114 -10
475   989.9 Wuersching 2021 1603 Wuersching 18 x 2183 Mendi 350 975 2
535   984.1 Loeffler 2022 2032 Jutras 2020 x 2048.1 Willemijns 2016 363 1081 -9
450   976.6 Olsen 2019 2363 Holland 17 x 1911 Urena 17 361 1065 -8
459   968.7 Dietrich 2019 2020 Weishaeupl 18 x 2624 Willemijns 336 871 11
514   930.4 Kobel 2021 1603 Wuersching x 2060 Paton 357 1032 -10
EXH   915.4 Olsen 2019 1911 Urena 17 x 2363 Holland 17 341 910 1
598   795.9 Hubertus 2019 2016.6 Boonen x self 327 805 -1
616   766.3 Andres 2019 1803 Hoelke x 2016.6 Boonen 329 820 -7
725   712.5 Puchalski 2022 178 Kobel 2019 x open 324 780 -9
705   693.6 Dietrich 2021 2015 Ford 20 x 2015 Ford 20 319 744 -7
764   623.9 Olsen 2020 2416 Haist 18 x self 307 666 -6
862   503.1 Kobel 2020 1791 Werner 17 x self 271 457 10
880   489.9 Palubitzki 2019 1867 Biermann x self 285 534 -8
904   489.4 Keller 2022 1620 Hubertus x self 274 477 3
915   480.2 Kobel 2022 1443 Weishaeupl 2016 x self 274 477 1
920   439.6 Andres 2021 2139 Skonager x open 275 481 -9
917   430.3 Berger 2020 915.4 Olsen 19 x Open 268 443 -3
948   423.7 Berger 2019 1302 Olsen 17 x open 261 412 3
1035   309.1 Leibeck 2021 2139 Skonager x open 234 295 5
1077   303.4 Andres 2019 1563 Andres x open 232 286 6